Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Energetická hospodárnost budovy

Energetická hospodárnost budovy

Energetická certifikace je hodnocení energetické hospodárnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Od 1.1.2009 musí mít každá novostavba průkaz energetické náročnosti budov (ENB).

Průkaz ENB se skládá z protokolu budovy a grafického znázornění energetické náročnosti. Transparentním způsobem tak ukáže celkové množství energie dodané do budovy za rok. Porovnáním s takzvanou referenční budovou je stanovena třída, ve které se budova pohybuje. Tříd je celkem 7 (A až G), přičemž A až C jsou z pohledu vyhl. 78/2013 Sb. vyhovující. Kategorie D až G jsou nevyhovující.

Průkaz ENB má platnost 10 let a mohou ho provádět proškolení a přezkoušení odborníci. Certifikace je povinná nejen u novostaveb, ale i při větších rekonstrukcích dokončených staveb, při prodeji či nájmu budov. Průkaz ENB dodaný k projektu EUROLINE je určen pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby.

Předpokládaná hodnota roční spotřeby energie

Předpokládaná hodnota roční spotřeby energie na provoz budovy představuje předpokládanou hodnotu energie, kterou je třeba dodat do budovy pro provoz otopné soustavy, přípravu teplé užitkové vody, osvětlení a příp. i mechanického větrání za účelem zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí. Hodnota této měrné roční spotřeby energie je v případě typového projektu stanovena pro normativní klimatické podmínky a nezohledňuje konkrétní umístění budovy a její orientaci ke světovým stranám. Tato hodnota může být upřesněna pouze na základě konkrétního umístění budovy a na základě dílčích změn projektu, které byly případně pro klienta učiněny. Hodnocení objektu dle vyhl. 78/2013 Sb. nesouvisí s  hodnocením nízkoenergetických a pasivních domů. 

Jedná se o samostatné hodnocení porovnávající objekt s tzv. referenční budovou. Na základě konkrétního umístění budovy a provedených změn projektu je možné přesně stanovit měrnou roční potřebu energie na vytápění, podle které je možné budovu považovat buď za pasivní, nízkoenergetickou či hospodárnou. Příslušnost budovy k dané kategorii z hlediska energetické náročnosti je třeba prokázat specializovaným odborným posudkem, který je možné vypracovat pouze pro konkrétní lokalitu a pro konkrétním stavební materiály a technologie, které byly při výstavbě budovy použity

Proč projekt
od nás?

1
Jednička
na trhu
26
Let zkušeností
29
Oceněných projektů
1146
Domů
v nabídce
34000
Realizovaných projektů